Gällande detaljplaner

Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun. Sök efter detaljplan i webbkartan eller använd sökmodulen nedan om du vet namnet på den detaljplan du söker. Du kan också filtrera efter den kommundel du är intresserad av.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan visar och beskriver hur man får bebygga och använda mark och vatten i ett speciellt område. Detaljplanen bestämmer till exempel vad marken får användas till (bostäder, handel, kontor, park och så vidare), storlek och höjd på husen, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

Så här går det till att ta fram en detaljplan

Detaljplanens dokument

Detaljplanen är juridiskt bindande

En detaljplan är en juridiskt bindande handling. Den gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny plan. Bara kommunen kan upprätta, häva eller anta en detaljplan. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.

Hitta gällande detaljplaner

Sök efter detaljplan i listan

 1. Gällande detaljplaner

  Gällande detaljplaner Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun. Sök efter

 2. 0 - Kullen samt Sofieberg

  0 - Kullen samt Sofieberg Planområdet omfattar Kullen och Sofieberg i Trollbäcken i södra Tyresö.

 3. 1 - Hanvikens egnahemsområde 1:1, 2:1 m.fl.

  1 - Hanvikens egnahemsområde 1:1, 2:1 m.fl. Planområdet omfattar Hanviken i norra Trollbäcken i

 4. 2 - Nordvästra delen av KUMLA

  2 - Nordvästra delen av KUMLA Planområdet ligger i västra Trollbäcken i Tyresö och omfattar bland

 5. 3 - Näsbytomten 50:1

  3 - Näsbytomten 50:1 Detaljplanen ligger i nordvästra Kumla i Trollbäcken, Tyresö. Detaljplanen är

 6. 4 - Delar av Kumla 3 och Näsby 4

  4 - Delar av Kumla 3 och Näsby 4 Planområdet ligger i nordöstra Trollbäcken i Tyresö. Detaljplanen

 7. 5 - Kumla 3:212-3:214, 3:218-3:273 m.fl.

  5 - Kumla 3:212-3:214, 3:218-3:273 m.fl. Planområdet ligger i Lindalen i nordvästra Bollmora i

 8. 6 - Del av Kumlatomterna 6:1, 9:1, 34:1 m.fl.

  6 - Del av Kumlatomterna 6:1, 9:1, 34:1 m.fl. Planområdet ligger i norra Trollbäcken i Tyresö.

 9. 7 - Tyresö-Näs under Tyresö 1:1, m.fl.

  7 - Tyresö-Näs under Tyresö 1:1, m.fl. Planområdet omfattar norra Brevikshalvön på Östra Tyresö.

 10. 8 - Tyresö-Strand under Strand 1:1

  8 - Tyresö-Strand under Strand 1:1 Detaljplanen omfattar delar av Tyresö Strand. Detaljplanen är en