285 - Del av Gudöviken

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för del av Gudöviken.

Planändringen innebär att området får bebyggas med parhus i stället för enbostadshus.

Planen vann laga kraft: 4 december 1996

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan