368 - Alléplan cirkulationsplats

 Planområdet ligger där Gudöbroleden passerar Alléplan i Trollbäcken och berör fastigheten 3:1264. 

Planen syftar till att möjliggöra anläggningen av en cirkulationsplats på Gudöbroleden vid Alléplan.

Planen vann laga kraft: 14 november 2008

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan