98 - Sydvästra delen av Fårdalaområdet

Ändring av stadsplan för sydvästra delen av Fårdalaområdet i Bollmora.

Stadsplanen gör det möjligt att bebygga området med 2-våningsradhus.

Planen vann laga kraft: 11 januari 1963

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan