389 - Omsorgsboende Sågen

Planområdet omfattar fastigheten Tyresö 1:530 samt del av fastigheten Tyresö 1:544 som ligger i Tyresö Strand.

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544, samt att annan verksamhet som ryms inom begreppet vård och/eller förskola kan uppföras.

Planen vann laga kraft: 19 mars 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 november 2020

Hitta på sidan