Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

389 - Omsorgsboende Sågen

Planområdet omfattar fastigheten Tyresö 1:530 samt del av fastigheten Tyresö 1:544 som ligger i Tyresö Strand.

Omsorgsboende Sågen - klicka för större karta

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544, samt att annan verksamhet som ryms inom begreppet vård och/eller förskola kan uppföras.

Planen vann laga kraft: 19 mars 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan