99 - Säterdalsområdet

Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Säterdalsområdet inom Kumla Trädgårdsstad (Näset) i Trollbäcken.

Planen vann laga kraft: 22 februari 1963

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan