105 - Del av Bollmora 2:1 "Fårdalaområdet"

Planområdet ligger i Bollmora. Förslag gäller ändring av stadsplan för del av Bollmora 2:1 "Fårdalaområdet" inom Tyresö socken.

Planen vann laga kraft: 12 mars 1964.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan