183 - Västra Öringe del 1

Ändring av stadsplan för västra delen av Öringe.

Denna plan (tillsammans med del 2 och 3) gör möjligt bygge av en stor andel enskilda villor, samt två områden med grupphus.

Planen vann laga kraft: 14 november 1979

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan