320 - Förskolan Tärningen

Planområdet ligger norr om Granängsringen i Bollmora.

Detaljplanens syfte är att modernisera en förskola och göra det möjligt att uppföra en ny förrådsbyggnad.

Planen vann laga kraft: 11 december 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan