265 - Begravningsplats vid Tyresö kyrka

Området ligger mellan Raksta och Östra Tyresö. Detaljplanen gäller för begravningsplats vid Tyresö kyrka.

Syftet med planen är att möjliggöra för anläggandet av en ny begravningsplats vid Tyresö kyrka.

Planen vann laga kraft: 11 november 1993

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan