410 - Äldreboende vid Basilikagränd

Planområdet berör fastigheterna Krusmyntan 1 och 2 som ligger i Bollmora.

Äldreboende vid Basilikagränd - klicka för större karta

Detaljplanen gör det möjligt att bebygga fastigheten Krusmyntan 1 med ett äldreboende. Det aktuella planområdet ligger mellan Basilikagränd och Kryddvägen, cirka 1,5 km meter söder om Tyresö centrum.

Planen vann laga kraft: 23 november 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan