432 - Miljöhus vid Dalskolan

Planområdet ligger söder och öster om Dalskolan, intill Wättinge parkstråk i Bollmora.  

Syftet med planen är att kunna behålla ett förråd och ett så kallat miljöhus för sortering av Dalskolans avfall. Detaljplanen ger också möjlighet att behålla samt eventuellt utöka skolans parkering.

Planen vann laga kraft: 20 november 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 november 2020

Hitta på sidan