432 - Miljöhus vid Dalskolan

Planområdet ligger söder och öster om Dalskolan, intill Wättinge parkstråk i Bollmora.  

Miljöhus vid Dalskolan - klicka för större karta

Syftet med planen är att kunna behålla ett förråd och ett så kallat miljöhus för sortering av Dalskolans avfall. Detaljplanen ger också möjlighet att behålla samt eventuellt utöka skolans parkering.

Planen vann laga kraft: 20 november 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan