36 - Del av Gimmerstad 1:1 och Bollmora 1:1

Planområdet omfattar delar av Öringe, Bäverbäcken och golfbanan i Bollmora.

Detaljplanen är en avstyckningsplan över en del av området till Gimmerstad 1:1 och Bollmora 1:1.

Planen vann laga kraft: 1 februari 1940

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan