451 - Järnet 7

Planområdet ligger vid Tyresö centrum i norra Bollmora.

kartbild järnet 7

Detaljplanen gör möjligt för uppförandet av cirka 270 lägenheter i flerbostadshus och tillhörande underbyggt parkeringsgarage. Bottenvåningarna mot gatan planläggs för centrumändamål. I planen ingår också planläggningen av en remsa längs Axel Wennergrens väg som kommunal gångbana.

Planen vann laga kraft: 16 februari 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan