Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

168 - Gudö å

Ändring av stadsplan för område vid Gudö å, fastigheten Linde 7:1 med flera i Trollbäcken.

Planen ändrar del en tidigare antagen plan (161 - Gudö å). Ändring ska garantera att området inte förtätas med fristående hus, bara tidigare bestämt antal sammanbyggda hus.

Planen vann laga kraft: 15 juli 1976

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan