455 - Ändring av detaljplan för Brevik 1:99

Planområdet ligger i Tegelbruket på Östra Tyresö.

Detaljplanen syftar till att justera gränsen mellan kvartersmark och vattenområde inom fastigheten Brevik 1:99.

Planen vann laga kraft: 30 juni 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 februari 2021

Hitta på sidan