Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

455 - Ändring av detaljplan för Brevik 1:99

Planområdet ligger i Tegelbruket på Östra Tyresö.

Detaljplanen syftar till att justera gränsen mellan kvartersmark och vattenområde inom fastigheten Brevik 1:99.

Planen vann laga kraft: 30 juni 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan