425 - Hasselbacken

Planområdet ligger i Tyresö centrum, på båda sidor om korsningen Bollmoravägen och Granängsvägen.  

Planen syftar till att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i området, cirka 200 bostadslägenheter samt kontor och handel i 4-6 våningar med tillhörande parkeringshus. Det berörda området är inte med i det program för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum antogs i mars 2007, men bedöms ligga väl i linje med kommunens visioner om utvecklingen av Tyresö centrum.

Planen vann laga kraft: 20 januari 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan