Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

260 - Södra Strand etapp I

Området ligger i Strand. Detaljplanen gäller för Södra Strand etapp I.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer inom området.

Planen vann laga kraft: 9 mars 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan