113 - Tre områden i norra delen av Lindalen

Området ligger i Lindalen. Förslag gäller upphävande av plan för tre områden i norra delen av Lindalen.

Planen vann laga kraft: 28 april 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan