428 - Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten som planområdet berör ligger på Borgvägen i Trollbäcken, öster om Gudöbroleden och Drevviken. 

Syftet med planen är att göra det möjligt att stycka fastigheten i två fastigheter om drygt 400 kvm vardera.


Laga kraft: 25 april 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan