481 - Bäverbäcken etapp 1

Planområdet ligger i norra delen av kommundelen Bollmora i Tyresö, mellan Tyresövägen (väg 229) i söder och golfbanan i norr.

Detaljplanen möjliggör cirka 170 bostäder, samt nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar.

Planen vann laga kraft: 25 augusti 2021

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2023

Hitta på sidan