Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

203 - Gudöviken etapp 1

Stadsplan för terrasshusbebyggelse m.m. inom Gudöviken etapp 1 (Näsby 74:1 m.fl.) inom Tyresö kommun.

Syftet med planen är att göra möjligt för nybebyggelse med terrasshus, omfattande högst 120 lägenheter.

Planen vann laga kraft: 16 april 1984

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan