197 - Kv. Bärnstenen, Briljanten och Beryllen

Ändring av stadsplan för del av kvarteren Bärnstenen, Briljanten och Beryllen i västra delen av Öringe.

Den ändrade planen gör det möjligt att blanda upp bebyggelsen med friliggande villor genom bygge av 50 stycken radhus, fördelade på fyra grupper.

Planen vann laga kraft: 2 december 1982

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan