293 - Arbetsplatsområde i Södra Lindalen

Området ligger i Lindalen. Ändring av detaljplan för del av arbetsplatsområde i Södra Lindalen.

Syftet med planändringen är att ge fastigheten Snickaren 9 viss expansionsmöjlighet.

Planen vann laga kraft: 9 december 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan