107 - Nordöstra delen av Fårdalaområdet

Planområdet ligger i Fårdala. Förslaget gäller ändring av stadsplan för nordöstra delen av Fårdalaområdet.

Planen vann laga kraft: 13 november 1964

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan