259 - Skälsätraberg

Området ligger i Skälsätra. Detaljplanen gäller för Skälsätraberg.

Syftet med planen är att möjliggöra för permanentboende i området.

Planen vann laga kraft: 4 mars 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan