300 - Gimmerstaområdet

Området ligger i Tyresö Strand. Detaljplan för Gimmerstaområdet.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området och samtidigt möjliggöra en viss förtätning genom delning av tomter.

Planen vann laga kraft: 3 december 1998

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan