243 - Skälsätraområdet etapp III

Detaljplan för del av Skälsätraområdet etapp III i Trollbäcken.

Planen et led i ett större arebete som syftar till att göra det möjligt för en förnyelse av bebyggelseninom vissa delar av Skälsätraområdet.

Planen vann laga kraft: 27 juli 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan