243 - Skälsätraområdet etapp III

Detaljplan för del av Skälsätraområdet etapp III i Trollbäcken.

Planen ett led i ett större arbete som syftar till att göra det möjligt för en förnyelse av bebyggelsen inom vissa delar av Skälsätraområdet.

Planen vann laga kraft: 27 juli 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 februari 2021

Hitta på sidan