Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

450 - Kryddvägen etapp 1

Planområdet är beläget väster om Kryddvägen i Bollmora. Planen utgör etapp 1 i omvandlingen av området runt Kryddvägen.

kartbild kryddvägen et1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av nya lägenhetshus och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet inom planområdet.

Området samråddes tillsammans med etapp 2 och 3 i Kryddvägenområdet. Detta för att ta ett helhetsgrepp kring platsen och utreda dess relation till omgivningen. Sedan delades planerna för att kunna detaljstudera delområdena separat.

Planen vann laga kraft: 10 oktober 2016

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan