450 - Kryddvägen etapp 1

Planområdet är beläget väster om Kryddvägen i Bollmora. Planen utgör etapp 1 i omvandlingen av området runt Kryddvägen.

kartbild kryddvägen et1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av nya lägenhetshus och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet inom planområdet.

Området samråddes tillsammans med etapp 2 och 3 i Kryddvägenområdet. Detta för att ta ett helhetsgrepp kring platsen och utreda dess relation till omgivningen. Sedan delades planerna för att kunna detaljstudera delområdena separat.

Planen vann laga kraft: 10 oktober 2016

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan