381 - Bostäder i Kv Porträttet

 Planområdet är en del av området Trädgårdsstaden som ligger i Tyresö Strand.

Planen syftar till att skapa möjlighet att bygga bostäder i ett centrumnära läge med bra kommunikationer.

Planen vann laga kraft: 23 mars 2010

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan