Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

457 - Nyfors

Området ligger i Nyfors, Bollmora. Planen gäller för fastigheterna Rundmar 1:2, del av Bollmora 2:1 och del av Alby 1:1 m fl.

Syftet med planen är att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut väg, vatten och avlopp i området. Två mindre förtätningsområden med bostäder ingår också i planområdet.

Nyfors

Planen vann laga kraft: 14 augusti 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Upp

Hitta på sidan