268 - Södra Strand etapp I

Området ligger i Strand. Tillägg till detaljplan för Södra Strand etapp I.

Syftet med planen är att möjliggöra parhusbebyggelse i kvarteret Paletten.

Planen vann laga kraft: 17 februari 1994

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan