240 - Nordöstra delen av Centralparken

Detaljplan för gruppbostäder i nordöstra delen av Centralparken i Trollbäcken.

Planen syftar till att möta behoven av alternativa boendeformer för vårdbehövande i kommunen och därför göra det möjligt för uppförande av två gruppboendeneheter i anslutning till Centralparken.

Planen vann laga kraft: 11 april 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan