240 - Nordöstra delen av Centralparken

Detaljplan för gruppbostäder i nordöstra delen av Centralparken i Trollbäcken.

Planen syftar till att möta behoven av alternativa boendeformer för vårdbehövande i kommunen och därför göra det möjligt för uppförande av två enheter för gruppboende i anslutning till Centralparken.

Planen vann laga kraft: 11 april 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan