38 - Kumla 3:402, Näsby 4:21-4:29 m.fl.

Planområdet ligger i östra Trollbäcken.

Detaljplanen utgör ny byggnadsplan för Kumla 3:402, Näsby 4:21-4:29 samt delar av fastigheterna Näsby 4:1, 4:15 och innebär nya bestämmelser för markanvändning och bebyggelse.

Planen vann laga kraft: 22 november 1940

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan