47 - Näsbytomten 28:1, 31:2 med flera

Planområdet ligger i östra Trollbäcken.

Detaljplanen är en byggnadsplan för Näsbytomten 28:1, 31:2 och 49:1-49:3. Byggnadsplanen möjliggör för en vidare utbyggnad av sportstugor till permanentbostäder.

Planen vann laga kraft: 17 augusti 1946

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan