424 - Fastigheten Tennet 8

Planområdet ligger i korsningen Björkbacksvägen/Vintervägen i Bollmora industriområde. 

Fastigheten Tennet 8 - klicka för större bild

Planen gör det möjligt att fortsätta driva vårdmottagning på fastigheten, tillsammans med kontor och handel. Samtidigt behålls användningen av icke störande industri.

Planen vann laga kraft: 20 januari 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 maj 2018

Hitta på sidan