Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

323 - Område vid Thulevägen

Planområdet ligger i Trollbäcken

Detaljplanen innebär en utökning av småindustriområdet längs Thulevägen i och med att Näsby 4:1469 får ändrad markanvändning från naturmark till småindustriändamål.

Planen vann laga kraft: 9 oktober 2003

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan