Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

323 - Område vid Thulevägen

Planområdet ligger i Trollbäcken

Detaljplanen innebär en utökning av småindustriområdet längs Thulevägen i och med att Näsby 4:1469 får ändrad markanvändning från naturmark till småindustriändamål.

Planen vann laga kraft: 9 oktober 2003

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan