438 - Del av Gimmersta 1:1

Tillägg till gällande detaljplan för fastigheten del av Gimmersta 1:1. Planområdet är beläget vid Tyresövägen mittemot Tyresö rackethall.

Gimmersta 1:1

Syftet med tillägget i detaljplanen är att göra möjligt för en gång- och cykelbana längs Tyresövägen. Den ska kunna korsa planområdet vid angöring till gångtunneln.

Planen vann laga kraft: 22 april 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Hitta på sidan