Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

438 - Del av Gimmersta 1:1

Tillägg till gällande detaljplan för fastigheten del av Gimmersta 1:1. Planområdet är beläget vid Tyresövägen mittemot Tyresö rackethall.

Gimmersta 1:1

Syftet med tillägget i detalplanen är att göra möjligt för en gång- och cykelbana längs Tyresövägen. Den ska kunna korsa planområdet vid angöring till gångtunneln.

Planen vann laga kraft: 22 april 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan