Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

341 - Område vid Gränsvägen

Planområdet ligger i Lindalen i nordvästra Bollmora.

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra flerbostadshus i två våningar på mark som tidigare var planlagd som parkmark.

Planen vann laga kraft: 13 maj 2005

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan