Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

341 - Område vid Gränsvägen

Planområdet ligger i Lindalen i nordvästra Bollmora.

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra flerbostadshus i två våningar på mark som tidigare var planlagd som parkmark.

Planen vann laga kraft: 13 maj 2005

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan