299 - Område vid Lavendelvägen m.fl.

Området ligger i Trollbäcken. Detaljplan för område vid Lavendelvägen m.fl.

Syftet med planen är att möjliggöra villabebyggelse, samt utbyggnad av vatten- och avloppsnätet i området.

Planen vann laga kraft: 26 november 1998

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 augusti 2021

Hitta på sidan