Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

280 - Södra Strand etapp IIA, östra delen

Området ligger i Strand. Detaljplan för Södra Strand etapp IIA, östra delen.

Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse av småhus i grupp i området. Planen syftar även till att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden i området.

Planen vann laga kraft: 12 juli 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan