Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

280 - Södra Strand etapp IIA, östra delen

Området ligger i Strand. Detaljplan för Södra Strand etapp IIA, östra delen.

Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse av småhus i grupp i området. Planen syftar även till att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden i området.

Planen vann laga kraft: 12 juli 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan