133 - Östra delen Fårdala, idrottsområde

Området ligger i Fårdala. Förslaget gäller ändring av stadsplan för östra delen av Fårdalaområdet.

Syftet med planen är att kunna möjliggöra för lokaler för Bollmora scoutkår. I planändringen ingår också ett idrottsområde med bollplan och tennisbanor.

Planen vann laga kraft: 20 december 1968

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan