Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

332 - Mobiltelefonmast vid Gudöviken

Planområdet ligger i södra Trollbäcken.

Karta över Mobiltelefonmast vid Gudöviken

Detaljplanen gör uppförandet av en mobiltelefonmast möjligt, samt tillhörande teknikbodar.

Planen vann laga kraft: 21 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan