332 - Mobiltelefonmast vid Gudöviken

Planområdet ligger i södra Trollbäcken.

Karta över Mobiltelefonmast vid Gudöviken

Detaljplanen gör uppförandet av en mobiltelefonmast möjligt, samt tillhörande teknikbodar.

Planen vann laga kraft: 21 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan