322 - Vidablicksvägen

Planområdet ligger i Skälsätra i östra Trollbäcken.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga permanentbostäder i form av friliggande villor.

Planen vann laga kraft: 9 oktober 2003

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan