189 - Östra Farmarstigen etapp 1

Ändring av stadsplan för fastigheten Näsby 4:748 med flera, i Bollmora. Första etappen av området Östra Farmarstigen.

Planen gör möjligt att bygga bland annat flerbostadshus med totalt 180 lägenheter, samt daghem (förskola) i området.

Planen vann laga kraft: 12 mars 1981

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 17 november 2021

Hitta på sidan