49 - Bredvik 1:1, 1:205-1:210 m.fl.

Planområdet ligger i Trinntorp på Brevikshalvön.

Detaljplanen utgör en ändring av styckningsplanen för fastigheterna Brevik 1:1, 1:205-1:210, 1:212-1:213 och 1:249 m.fl.

Planen vann laga kraft: 30 december 1948

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan