338 - Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Planområdet ligger i Hanviken i Norra Trollbäcken.

Detaljplanens syfte är att ändra användningen från handel till bostäder, handel, restaurang och kontor och därmed göra det möjligt att skapa bostäder. Detaljplanen medger en större byggrätt än tidigare.

Planen vann laga kraft: 17 februari 2005    

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan