Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

404 - Utvidgning av Lindalens verksamhetsområde

Planen berör delar av fastigheterna Näsby 4:1469, Hanviken 2:1 och Smeden 1 och 2 i Bollmora.

Smeden1 - klicka för strörre karta

Detaljplanen gör det möljligt att bebygga området med småindustri av icke störande karaktär inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Hanviken 2:1 samt till att modernisera befintliga bestämmelser för fastigheterna Smeden 1 och Smeden 2 från område för industriändamål till område för småindustriändamål. Detaljplanen syftar även till att uppdatera bestämmelsen för vägområdet mellan fastigheten Smeden 1 och Bagaren 5 från allmän platsmark/park/gata till lokalgata.

Planen vann laga kraft: 16 mars 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan