490 - Bäverbäcken etapp 3

Planområdet är beläget i norra delen av kommundelen Bollmora i Tyresö, mellan Tyresövägen (väg 229) i söder och golfbanan i norr.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 210 till 240 lägenheter i flerbostadshus. Bostadshusen ordnas i kvarter runt tre gårdar och en lekpark som är gemensam för området. Den ger även möjlighet till en förskola samt markparkering för golfverksamheten.

Planen vann laga kraft: 27 oktober 2022

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 januari 2024

Hitta på sidan