100 - Del av Bollmora 2:1, Fårdalaområdet

Ändring i stadsplan för del av Bollmora 2:1, Fårdalaområdet, i Bollmora.

Planen gör det möjligt att omgruppera del av 1- och 2 våningsbebyggelsen i den tidigare fastställda stadsplanen, samt omflyttning av skoltomten så att den ansluter till huvudgångstråken.

Planen vann laga kraft: 8 april 1963

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan